Glòria Vives Xiol

[CAT] 
Vaig néixer l'any 1979 un dia que plovia molt. Pocs anys més tard ja vaig descobrir el món que se m'obria dibuixant i tenia clar que aquesta seria la meva manera de viure. 

Vaig estudiar Belles Arts a la Facultat de Barcelona, mentre seguia treballant a l'escola Traç fent classes de manualitats a nens (encara no tinc clar a on vaig aprendre més). 

Més tard vaig estudiar Arteràpia a la UVIC. Un viatge apassionant com a artista i com a persona. Actualment treballo a la revista Viure en Família, dibuixo per encárrec i per entendre el món i les coses que em passen (com tot l'embaràs i part de la meva filla Júlia) i dinamitzo tallers de pintura per adults. 

[ESP] 
Nací en 1979 un día que llovía mucho. Pocos años más tarde ya descubrí el mundo que se me abría dibujando y tenía claro que esta sería mi manera de vivir.

Estudié Bellas artes en la Facultad de Barcelona, mientras seguía trabajando en la escuela Traç dando clases de manualidades a niños (todavía no tengo claro donde aprendí más). Más tarde estudié Arteràpia en la UVIC. Un viaje apasionante como artista y como persona. 

Actualmente trabajo en la revista Viure en Família, dibujo por encargo y para entender el mundo y las cosas que me pasan (cómo todo el embarazo y parto de mi hija Júlia) y dinamizo talleres de pintura para adlutos. 

[ENG] 
I was born in 1979, on a day it rained a lot. A few years later I already discovered the world that was opening in front of me while drawing and I was sure that was to be my way of living. 

I studied Arts at Barcelona University, while I worked at Traç School teaching handicrafts to children (I'm still not certain about where I learnt more). Later on, I took a Master Program on Art-Therapy at the VIC University. An exciting voyage as an artist and as a person. 

At present, I draw to understand the world and things that happen to me (such as all of my pregnancy process and part of my daughter, Júlia).